Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Jozef Koperdák Využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovaní 25 25
Mgr. Jana Káčerová Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 15
Mgr. Marta Bagalová Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11 11
Mgr. Mária Falátová Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10 47
Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
Hodnotenie ústnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
PaedDr. Slavomíra Gáborová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT+ 35 45
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Ing. Katarína Garajová Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 15
Ing. Gabriela Ivaničová Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 54
Koordinátor drogovej prevencie 39
RNDr. Michaela Kostelanská Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 15
Ing. Mária Lenčová Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 22
Mgr. Pavol Lipták Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 15
Ing. Erika Struhárová Podnikanie v cestovnom ruchu 25 25


© aScAgenda 2018.0.1098 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.05.2018