• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Mgr. Jana Káčerová Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 15
  Mgr. Mária Falátová Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6 12
  Hodnotenie ústnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
  Ing. Katarína Garajová Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 15
  Ing. Gabriela Ivaničová Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 15
  Mgr. Pavol Lipták Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 15


  © aScAgenda 2020.0.1215 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2020