• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Ing. Jozef Koperdák Využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovaní 25 25
  Mgr. Jana Káčerová Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 15
  Mgr. Mária Falátová Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6 12
  Hodnotenie ústnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
  PaedDr. Slavomíra Gáborová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT+ 35 35
  Ing. Katarína Garajová Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 15
  Ing. Gabriela Ivaničová Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 54
  Koordinátor drogovej prevencie 39
  Mgr. Pavol Lipták Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 15
  Ing. Anastázia Mádelová Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky z nemeckého jazyka 8 23
  Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15
  Ing. Erika Struhárová Podnikanie v cestovnom ruchu 25 25


  © aScAgenda 2020.0.1192 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.10.2019